GRADUAN (WARGANEGARA) 2015 YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

  • Secara keseluruhan, 21.7 peratus graduan 2015 menyambung pengajian sejurus selepas mereka tamat pengajian.
  • Graduan dalam kategori IPT lain mencatat peratus tertinggi yang melanjutkan pengajian, iaitu 30.3 peratus, diikuti graduan kolej komuniti (28.3 peratus), graduan UA (22.3 peratus), graduan IPTS (21.1 peratus), dan graduan politeknik sebanyak 19.0 peratus.
  • Peratus tertinggi graduan 2015 yang melanjutkan pengajian ialah dalam kalangan graduan diploma, iaitu sebanyak 71.6 peratus, diikuti peringkat
    ijazah pertama (18.5 peratus), peringkat sijil (5.5 peratus), 3.6 peratus graduan sarjana dan 6.1 peratus lagi graduan Ph.D.